Specijani teret

Specijalni teret

Kompanija Taurunum nudi profesionalnu i pouzdanu uslugu transporta specijalnih tereta svih vrsta. U uslugu transporta ubrajamo i pripremu tereta za transport, kao i utovar i istovar na dogovorenoj adresi.

Transport specijalnih, vangabaritnih i teških tereta zahteva iskustvo i posebnu opremu, jer dimenzije i specifične karakteristike vangabaritne robe zahtevaju posebnu opreznost već pri zaštiti, pakovanju i prenosu stvari iz objekta u kome se nalaze.

Kompanija Taurunum poseduje i jedno i drugo – imamo dugogodišnje iskustvo u prenosu specijalnih tereta i posedujemo najsavremeniju opremu koja nam omogućava lakše manipulisanje teretima.

Do sada smo organizovali kompletne selidbe svih vrsta specijanih tereta, poslovnih prostora, kompletnog inventara banki, sefova i bankomata, kao velikih hotela i restorana, izložbenih prostora, fabrika i proizvodnih postrojenja.

Posedujemo najsavremeniju opremu za prenos robe stepenicama, robote i hidraulične liftove, viljuškare, dizalice, čak i kranove za podizanje teških mašina na visokim platformama i zgradama, kao i specijalne kamione za vangabaritni transport.

Za prenos tereta težine preko 350 kg unutar objekta koristimo savremenu opremu sa specijalnom zaštitom od habanja podova.

Za svoje klijente kompanija Taurunum obavlja kompletnu uslugu transporta specijanih tereta:

  • Pronalazimo najbolje trase
  • Pakujemo i obezbeđujemo pošiljku
  • Organizujemo utovar/istovar
  • Vršimo transport
  • Obavljamo celokupnu carinsku proceduru
  • Obezbeđujemo sve neophodne dozvole
  • Organizujemo tehnički ili policijsku pratnju

Kao posebnu uslugu koju obavljamo od skora izdvojili bismo prevoz građevinskih mašina kao i prevoz poljoprivrednih mašina bilo gde u zemlji i inostranstvu.

Transport vangabaritne robe podleže određenim zakonskim ograničenjima koja se odnose na same dimenzije tereta, način na koji se teret sme prevoziti, kao i doba dana kada je dozvoljeno vršiti transport.

U medjunarodnom transportu specijalnih tereta potrebno je poznavati ograničenja svake tranzitne zemlje.

Kompanija Taurunum upoznata je sa svim zakonskim pravilima i procedurama i svaku ponudu formira individualno, u zavisnosti od karakteristika robe, destinacije na koju se prevozi, neophodne opreme i pratnje.

Svojim klijentima omogućavamo da tokom transporta prate svoju pošiljku putem GPS-a u realnom vremenu.

Kompanija Taurunum je u mogućnosti da svojim klijentima omogući i skladištenje specijalnih tereta pre ili nakon transporta. Naša skladišta poseduju najsavremeniju opremu, kao i sigurnosne sisteme.

Kompanija Taurunum svojim klijentima garantuju bezbednost i isporuku vangabaritnog tereta u najboljem mogućem stanju. Naši klijenti prilikom potpisivanja ugovora dobijaju pravnu garanciju da će posao biti obavljen u skladu sa dogovorom, kao i da će biti obeštećeni u slučaju nastanka štete.